Bendradarbiavimas ir solidarumas turėtų vyrauti kovojant su COVID-19 ir būsimomis krizėmis

Bendradarbiavimas ir solidarumas turėtų vyrauti kovojant su COVID-19 ir būsimomis krizėmis

Dabartinės pandemijos, apimančios tiek daug pasaulio šalių, kontekste, EMES norėtų pareikšti susirūpinimą dėl daugelio bendruomenių ir asmenų, kurie yra dramatiškiausiais būdais sukrėsti, padėties. Tai apima „dirbančius vargšus“ ir kitus darbuotojus, kurie staiga neteko darbo; nepalankioje padėtyje esančius vaikus, moteris ir šeimas, kurių kasdienė galimybė pavalgyti sumažėjo; benamius ir migrantus, kurie jau ir anksčiau sunkiai vertėsi ir dabar jų situacija dar pablogėjo; šeimas ir rizikos grupių žmones, kuriems padedantys žmonės nebeatvyksta pas juos; migrantus, susiburtus į nežmoniškų sąlygų stovyklas, kuriose tiesiog neįmanoma išlaikyti pagrindinių sveikatos apsaugos taisyklių; negalėjimą apraudoti savo artimųjų ir vienatvę, kuri dabar persmelkia daugelį namų.

Antra vertus, ryškiai kontrastuojant su šiomis neteisybės ir kančios situacijomis, organizuotos pilietinės visuomenės, kaimynysčių, neoficialių grupių ir asmenų atsakas praskaidrina mūsų niūrią realybę. Atsirado iniciatyvų, užtikrinančių, kad mūsų vyresnieji, vaikai ir priklausomi nuo kitų žmonės būtų palaikomi ir jais rūpinamasi per šį išskirtinį periodą, suteikiant galimybę būti išklausytiems ir gauti pagalbą krizės metu. Atsirado bendruomenės ekologinio maisto paskirstymo, išskirtinių veiksmų ir strategijų, skirtų smurtą namuose patiriančioms moterims, kolektyvinis maisto gaminimas ir tiekimas, nemokamos kultūros ir meno iniciatyvos specialioms grupėms ir plačiajai visuomenei. Ir šį sąrašą galima tęsti…

Kartu su susirūpinimu dėl daugybės sunkių sprendimų, kuriuos priima krizės metu valdžios institucijos, pasekmių, taip pat yra ir vilties bei pasitikėjimo tuo, kas bus toliau. Daugybė dešimtmečių bendrų tyrimų ir bendradarbiavimo visame pasaulyje parodė, kad solidarumas ir savitarpio pagalba nėra tik kelios žmonių elgesio išimtys, bet ir konsoliduotas būdas būti atsidavusiu visuomenės nariu ir pagarbiu mūsų planetos gyventoju.

Pasaulis bus prieš ir po COVID-19 pandemijos. Tai, kaip jis atrodys „po COVID-19 pandemijos“, priklausys nuo to, kaip visų lygių valdžios institucijos mobilizuosis, įsiklausys į piliečių iniciatyvas, tyrimų centrus ir mokslinius tinklus, kuriose įsitvirtinusios teisingumo, lygybės ir pagarbos planetai vertybės. Bendruomenės, organizacijos ir individai, be jokios abejonės, kenčia, tačiau pereiti į “išgyvenimo režimą” galbūt buvo neišvengiama, ir tai taip pat atsiveria naujas galimybes.

Daugybė balsų ragina iš esmės pakeisti sveikatos, maisto, energijos, judumo, mokslinių tyrimų ir kitų gyvybiškai svarbių sričių, dėl kurių „verta gyventi“ šioje planetoje, organizavimą ir valdymą. Bergamo ligoninės gydytojų šauksmas, ginantis bendruomenės sveikatos sistemą, iliustruoja kolektyvinį sąmoningumą, kurį įgyjame ir patiriame kaip visuomenė. Kai kuriose šalyse vyriausybės ir administracijos koordinuoja veiksmus įvairiuose departamentuose ir lygmenyse, taip pat bendradarbiauja su įmonėmis, pilietine visuomene ir piliečiais, prioritetą teikdamos visų, įskaitant pažeidžiamiausius, sveikatai ir gerovei. Kalbant apie mokslinius tyrimus, šimtai komandų šiuo metu intensyviai dirba, kad sugalvotų vakciną, kuri galėtų sustabdyti virusą. Taip pat bus reikalingi kritiniai, bendradarbiaujantys ir konstruktyvūs tyrimai, kaip iš naujo įsivaizduoti ir pertvarkyti save ir kaip valdyti šiame „naujame“ pasaulyje po krizės. Kalbant apie EMES, mes esame pasiryžę prisidėti prie šių iššūkių sprendimo, nes mūsų nariai iš viso pasaulio įneša ypatingą indėlį, kartu su platesne žmonių, organizacijų ir institucijų bendruomene, palaikančia mūsų misiją ir veiksmus.

Mes tikime, kad suderintos visuomenės, vertinančios bendradarbiavimą, solidarumą ir pliuralizmą vykdant socialines ir ekonomines iniciatyvas, yra vienas pagrindinių kelių siekiant tvarios, teisingos ateities ir klestinčios žmonijos. Norėdami tai pasiekti, mūsų pasaulinės ir vietinės institucijos bei bendruomenės turi sutelkti bendrus materialinius išteklius ir suteikti pirmenybę brangiausio ir vertingiausio turto, kurį turime, išsaugojimui – mūsų žmonių ir mūsų planetos.

Vertimas: Egle Butkeviciene, Kaunas University of Technology (Lithuania)

Iliustracija: originali Teresa Bolaños (Elastic) akvarelė.

Don’t miss more entries and news

Credits
What are you interested in?